vrijdag 28 augustus 2015

SaLuSa, / 28 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
28 augustus 2015 /  Mike Quinsey
Mensen van de Aarde, jullie zijn in beroering aangezien jullie systemen bezig zijn vast te lopen, wederom bewijzend dat zij ontoereikend zijn om een deugdzame en bestendige levensstandaard te handhaven. Spijtig genoeg moet het op die manier zijn, aangezien jullie de Meesters van jullie eigen bestemming zijn en begenadigd werden met de Vrije Wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat jullie je Broeders Hoeder zijn, en dat jullie Allen Eén zijn binnen het Menselijke Ras. Hebzucht en zelf-vergroting hebben zielen tegengewerkt van evenwichtig de rijkdom van de planeet te delen, en dat heeft geleid naar een onevenwichtige maatschappij. Wij veroordelen de betrokkenen niet aangezien het Menselijke Ras geaccepteerd heeft wat voor bedrag voor iedereen vrij is. Echter, de ervaring heeft alle betrokkenen een inzicht in een leven zonder liefde gegeven, en zonder God, en heeft laten zien dat de Mens de ‘know how’ of de wilskracht mist om diens Broeders Hoeder te zijn. Dus geen enkele ervaring is zonder diens positieve zijde, met het leren van lessen die jullie evolutie versneld hebben.

vrijdag 21 augustus 2015

SaLuSa 21 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
21 augustus 2015 / Mike Quinsey

Na het lezen van de belangrijke wijzigingen waarvan wordt gezegd dat die zich eind september gaan manifesteren, benaderen jullie dit behoedzaam. We weten dat velen van jullie ongeduldig zijn om te wachten om te zien wat er gebeurt, wanneer je zal bewegen door een hoger en zuiverder gebied van energie. Het is verstandig om behoedzaam te zijn in ieder geval als met de beste bedoelingen te goeder trouw informatie wordt gegeven aan jullie, alleen om de omstandigheden soms te veranderen. Velen zullen deze verandering ervaren en er zullen er zeker meer zijn tegen het einde van het jaar, met inbegrip van portalen die worden geopend om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. We zullen niet al te verbaasd zijn, wat er ook gebeurt, daar de veranderingen bestemd zijn om zeer snel plaats te vinden. Meer zullen zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk zich begint te vestigen. Echter, verwacht niet te veel te snel, want er is nog veel werk te doen, in het bijzonder om de fondsen te verdelen. Zelfs naar onze normen zal het enige tijd duren om jullie allemaal te bereiken, maar het zal worden beoordeeld als een uitzonderlijke prestatie van jullie. We hebben het goed gepland deze keer en zijn goed voorbereid op wat komen gaat.

dinsdag 18 augustus 2015

Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode.. / 18 augustus 2015 /door GuidoJ.

Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode..
18 augustus 2015 /door GuidoJ.

Met het onderstaande verhaal van Corey Goode komt opnieuw de realiteit in beeld, zoals we die alleen in Science Fiction krijgen te zien. Er zijn krachten op Aarde achter de schermen bezig om een volledig ruimte-programma uit te voeren. Niet alleen blijken we -volgens deze informatie- al lang naar andere planeten en sterrenstelsels te kunnen vliegen, maar deze groep is kennelijk machtig genoeg, om over onze toekomst menen te kunnen beschikken.

En allemaal omdat ‘men’ vindt -in het meest positieve geval- dat ‘we er nog niet klaar voor zijn’.. Tja, zo kweek je een volwassen bevolking.. En zo hou je controle over diezelfde mensheid, en kun je je eigen agenda blijven uitrollen. Op kosten van diezelfde burgers natuurlijk, die via hun belastinggeld ALLES financieren wat ze niet mogen weten..

Ben-Rich-quote-Stars
En dan zijn er de klokkenluiders en de informanten.. Vaak gehoorde verhalen van mensen die nog steeds denken en vinden, dat we hier op de site bezig zijn met ‘complot-verhalen’, hoe ‘dom’ ook, hebben het altijd over de ‘onmogelijkheid dat dit geheim blijft allemaal; daarvoor zijn er téveel mensen bij betrokken’… En ja, tot op zekere hoogte hebben ze ook gelijk.. Het blijft ook niet verborgen, doordát er zoveel ‘normale’ mensen bij betrokken zijn, die wel ethiek hebben en een medemenselijke moraal..

En dan de mensen die uit de school klappen, deze informanten en klokkenluiders; dat zijn bijna altijd mensen die niets meer ‘te verliezen hebben’, zoals gepensioneerden, of mensen die zijn ontslagen, of ontslag hebben genomen. Was het niet de gepensioneerde Ben Rich,die ons al enkele tientallen jaren geleden vertelde, dat we al lang de techniek hebben om ‘tussen de sterren te reizen’..?  Ben Rich was oud-directeur van Skunk Works van Lockhead Martin, het bedrijf dat in nauwe samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie de interstellaire technieken ontwikkelde.. Kijk naar de uitspraak van Ben Rich, hier in de illustratie. Veelzeggend, zo niet alles-zeggend..!

Hieronder het verhaal van nog zo’n informant, Corey Goode genaamd. Een vriendelijk, enigszins vermoeid ogende kerel, die een ongekend boekje open doet over contact dat er is met Buitenaardsen, en interplanetaire en zelfs interstellaire reizen die gemaakt worden, zoals Ben Rich ze al beschreef.. ‘Tussen de sterren’.. Een fascinerend verhaal, waarbij vanzelfsprekend de beide video’s die je gratis kunt bekijken, met het interview rondom zijn verhalen (helaas nog niet in NL ondertiteld), de essentie vormen van dit artikel. Veel plezier ermee..

* * *


Licht gebeurt weer. Houd je ogen open, mensen. / door Corey Goode / 18 augustus 2015

Licht gebeurt weer.
Houd je ogen open, mensen.
door Corey Goode  / 18 augustus 2015

Houdt je ogen open, mensen. Het fenomeen van de Pilaar van Licht gebeurt weer.

Het is niets om bang voor de zijn. Dit schijnt te horen bij de verandering van de resonantie van de Aarde en om die te helpen naar een hogere dichtheid over te gaan op een minder gewelddadige manier.   (EQ's/Physical Pole Reversals etc...).

Vorige wetenschappelijke uitleg van de blauwe hemel en sightings met het blote oog: "Ice Crystals":vrijdag 14 augustus 2015

SaLuSa, / 14 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa,
14 augustus 2015 /  Mike Quinsey

Zoals velen van jullie zich bewust zijn, is deze September een belangrijk punt wanneer de vibraties substantieel zullen verhogen. Hoe het jullie zal beïnvloeden hangt af van jullie bestaande niveau, maar het netto resultaat zal dermate zijn dat velen verheffing zullen ervaren. Het algehele effect zal betekenen een opmerkelijke verandering, hetgeen een vreedzamere zienswijze zal brengen, en een algemene uitdrukking en verlangen voor een beëindiging van oorlogzuchtige acties. Inderdaad. De wens voor vrede zal substantieel groeien, en diegenen in autoriteit zullen bereid zijn om de veranderingen te implementeren die het op gang zullen brengen. Er zal geen teruggaan zijn naar de oude manieren en aangezien de invloed van de Illuminatie gekortwiekt werd, zullen de mensen van hun controle bevrijd zijn. Het verlangen naar verandering is gedurende een aanzienlijke tijd groeiende geweest, en het punt werd bereikt wanneer het niet langer meer ontkend kan worden. Veel zielen zijn gereed om in/naar actie te springen wanneer het veilig is om dat aldus te doen, en die tijd is bijna gearriveerd. Zij zullen door groepen ondersteund worden die van het Licht zijn en die zullen verzekeren dat hun acties toegestaan zijn om zonder tussenkomst hun gang te gaan. Zoals jullie je voor kunnen stellen, zijn daar diegenen die diepgaand betrokken zijn met de dingen te houden zoals zij zijn, en het verafschuwen om hun rijke levensstijl op te geven voor een eerlijker verdeling van de rijkdom. Echter, niemand kan de veranderingen verhinderen van te manifesteren. Sta voldoende tijd toe voor de veranderingen om geïmplementeerd te worden die tamelijk snel zouden moeten komen wanneer de “bal eenmaal begonnen is te rollen”.

vrijdag 7 augustus 2015

SaLuSa 7 augustus 2015 / Mike Quinsey

SaLuSa
7 augustus 2015 / Mike Quinsey

Dierbaren, zaken op Aarde beginnen vorm te krijgen op een zodanige wijze dat het niet meer lang duurt voordat jullie beginnen te zien welke richting de mensheid ingaat. Behalve verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen die komen vorm zullen krijgen voor jullie verbetering. Jullie zullen je realiseren dat er een 'zuivering' plaatsvindt en dat veel van wat je kunt zien van het oude regime, wordt gewijzigd of verwijderd. Het wordt geholpen door de vele zielen die ontwaakt zijn naar de waarheid en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie leven is teruggebracht tot dat van slaven daar jullie geboorterecht jullie is geweigerd. Je werd vrijheid geschonken door God en het zal worden hersteld, zodat het Nieuwe Tijdperk de beloften kan waarmaken die jullie zijn gedaan. Tegelijkertijd zijn er duidelijke tekenen dat zo velen van jullie de waarheid van je bestaan ​​en de heerlijke tijd die voor ons ligt grijpen. Het zal tijd zijn om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting die jullie ingaan, zodat jullie een positief doel voor ogen hebben. Achter de schermen zullen er veel groepen ondersteuning bieden aan jullie inspanningen, en die jullie helpen om succes te behalen.