vrijdag 31 oktober 2014

SaLuSa, 31 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
31 oktober 2014 / Mike Quinsey
We zullen nog eens herhalen dat niets jullie lot, het achter je laten van de lagere dimensie, kan veranderen, behalve dat je kunt verdwalen en er niet uit kunt komen. De mogelijkheden om op te staan ​​zijn onbeperkt en als jullie op dat pad zijn moet je al zoveel vooruitgang hebben geboekt, dat je jezelf hebt gevestigd in het trillingsniveau waarop je jezelf veilige doorgang hebt gegeven. Jullie zullen alle aanmoediging krijgen die je nodig hebt en als je bewustzijnsniveau toeneemt, zullen jullie beter begrip krijgen van wat je moet doen. Blijf in het Licht waar je jezelf mee omringt en weet dat je daarbinnen veilig en beschermd bent tegen elke poging om jullie plan voor Ascentie te beïnvloeden. Laat de lagere vibraties aan je voorbijgaan zonder erbij betrokken te raken.

zaterdag 25 oktober 2014

WENSEN JULLIE DAT WIJ KOMEN OPDAGEN ? Theta State Channeled Message – ET / geplaatst 25 oktober 2014

WENSEN JULLIE DAT WIJ KOMEN OPDAGEN ?
Theta State Channeled Message – ET
s.v.p. gebruik uw onderscheidingsvermogen


Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te wijzigen zonder dat jullie die keuze gemaakt hebben.

Dus beschouw dit bericht als een wereldwijd referendum, en jullie antwoord als een stembiljet.

Gepost door: Geni Graham 
ladygrahamg@yahoo.com 
Wed, Oct 22, 2014 

Hallo, Mooie mensen! Hieronder vinden jullie het bericht zoals het door mij deze avond werd ontvangen. Ik heb een beetje tijd doorgebracht om met behulp van een vertaler dit bericht in 79 andere talen dan Engels te vertalen. Indien jullie het wensen, e-mail me dan, dan kan ik je dit bericht in een aantal andere talen sturen.Gebruik jullie eigen onderscheidingsvermogen en doe met hiermee wat je wil. Mijn intuïtie was om het naar jullie allemaal door te sturen! Het is inderdaad erg spannend hoe je je ook voelt over de inhoud!

De Channelaar beweert een militaire jet piloot, luchtverkeersleider en luchthaven directeur geweest te zijn, en een Masters in economie hebben. Hij beweert ook sinds de leeftijd van zes, een aantal UFO-waarnemingen en ET contact met een aantal afwijkende ervaringen te hebben gehad.

Hij schrijft: ... na geleerd te hebben hoe je jezelf mentaal projecteert naar een plaats in de aanwezigheid van welwillende buitenaardse wezens, ontving ik het volgende bericht ... [Vertaald uit het Frans naar het Engels door Dan Drasin, een Marin-gebaseerde filmmaker en onderzoeker].

HET BERICHT

Zoals alle bewuste rassen in deze fase van de vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze indruk geeft jullie een bepaald beeld van je bestemming. Toch bevinden jullie je op de rand van de grote omwentelingen waarvan slechts een minderheid zich bewust van is.


vrijdag 17 oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa
17 oktober 2014 / Mike Quinsey

Als jullie ooit bewijs nodig zouden hebben van de weersveranderingen die er plaatsvinden, hoeven jullie alleen maar terug te kijken naar het verschil nu tot wat het was slechts enige 50 jaren geleden. De veranderingen zijn dramatisch en schijnen geen enkel specifiek patroon te volgen en lijken bij tijden chaotisch te zijn. Niettemin zijn de veranderingen geen willekeurige gebeurtenissen, maar leiden naar een meer acceptabel patroon en een patroon welke verzekert dat de extremen die jullie gewoonlijk ervaring zich niet langer meer voordoen. Rondom jullie heen is de chaos een ander teken van wat er aan het gebeuren is, hoewel veel ervan karmisch is terwijl oude problemen tussen mensen en zelfs naties uitgezocht worden. Ja, het is een verontrustende tijd maar het is noodzakelijk zoals jullie zouden kunnen zeggen, om de rotzooi op te ruimen dat geen plaats zal hebben in de hogere trillingen. Jullie individuele rol is om jullie eigen "rotzooi " op te ruimen om jullie in staat te stellen om jullie plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen, en te genieten van alle veranderingen die de mensheid naar een hoger niveau zullen verheffen. Als het jouw wens is om deel uit te maken van de veranderingen, zal jouw intentie jou voort dragen en gidsen aantrekken die jou zullen helpen.  

zondag 12 oktober 2014

Boodschap van Adama / Gechanneld door Denise Laberge / 12 oktober 2014

Boodschap van Adama
Gechanneld door Denise Laberge 
van Montreal Telos-World Wide Foundation
12 oktober 2014

Kinderen van de Aarde, van deze dimensie, van het eeuwige Licht, Ik ben jullie broer Adama. Jullie kennen mijn naam en mijn hart, omdat wij in dit universum, allemaal behoren tot het Ene Hart. Ik nodig jullie uit om in dit hart van jullie binnen te gaan, om zijn ritme te voelen, om het leven dat door jullie heen loopt te voelen. Dit Hart binnenin jullie mijn vrienden, kennen jullie innig. Het draagt ​​de handtekening van al jullie ervaringen, al jullie identiteiten en al jullie dromen. Dus ik, jullie broer die voor jullie staat, stelt jullie deze vraag: "Weten jullie waarom je geïncarneerd bent in dit leven?

Weten jullie het echt? Leven jullie het werkelijk? "Een leven vol passie vanuit het hart is vreugdevol en het verspreidt enthousiasme en leven rondom zich. Ik zal jullie een andere vraag stellen: "Voelen jullie dit vreugdevolle hart binnenin jullie, voelen jullie dat jullie de golven van liefde van deze vreugde, die binnenin jullie leeft, verspreiden?" Als jullie antwoord ja is op deze vragen dan leven jullie al je passie, jullie laten je door jullie innerlijke stem en het lied in jullie hart begeleiden door het leven. Jullie realiseren je het doel van jullie leven. Jullie leven het omdat jullie binnenin jezelf voelen wat je moet doen, wat je vreugde brengt.

Nochtans, kunnen jullie jezelf de vraag stellen: "Leef ik werkelijk deze passie, leeft deze vreugde in mij?" En misschien weet je het nog niet. Realiseren jullie zich dat 99,9% van de mensheid hun passie niet leven? De meeste mensen leven volgens de populaire overtuigingen van de derde dimensie, overtuigingen die zijn geïmplanteerd in deze dimensie door middel van geweld, manipulatie en controle. En jij, wie ben jij? Jullie zijn de edelstenen, de diamanten die kwamen om het licht van jullie harten te laten schijnen in deze dichtheid. Doen jullie dit ook werkelijk mijn kinderen? Dat is de vraag!

vrijdag 10 oktober 2014

SaLuSa, 10 oktober 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
10 oktober 2014 / Mike Quinsey
Zoals altijd volgen wij jullie vooruitgang en verheugen ons om vast te stellen dat zo velen van jullie volledig betrokken zijn in jullie voorbereiding op de voortdurende stijgende trillingen die jullie naar de hogere niveaus voeren. Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, omdat jullie je vibraties aan het verhogen zijn in een tempo dat jullie zal brengen tot het punt van ascensie naar het volgende level, moet het niet worden gezien als een aparte gebeurtenis. Jullie gaan vooruit met de stijging van de trillingen, en langzaam maar zeker creëer je een op kristallijn gebaseerd lichaam, met alle voordelen van dien. Je zult ascenderen door je eigen inspanningen en de toewijding om jezelf in harmonie en evenwicht te brengen. Het is duidelijk dat niet iedere ziel in staat is om een dergelijk niveau te bereiken, maar alle zielen vinden uiteindelijk hun ideale en perfecte niveau. Velen van jullie zijn al in totale controle over wat er plaatsvindt aangaande jullie zelf. We moedigen jullie aan om volledig gefocust te blijven op jullie doel in deze belangrijke tijd, en koppel jullie energie niet aan iets van een lagere trilling.

vrijdag 3 oktober 2014

SaLuSa, 3 oktober 2014 / Mike Quinsey

SaLuSa,
3 oktober 2014 / Mike Quinsey
Onderschat nooit de krachten en technologieën waarmee wij jullie Aarde in een zeer korte tijdsperiode moeten transformeren, naar een Aarde die passender is voor jullie toekomstige verwachtingen. Bijvoorbeeld, jullie zijn bijna geconditioneerd om te verwachten dat het één of andere deel van de Aarde betrokken is bij oorlogen. Rondom jullie heen is het bewijs van hen dat jullie planeet gedurende eeuwen teisterde, zonder een duidelijk einde aan de cyclus van dood en vernietiging. Vrede schijnt net zo ver weg te zijn dan dat het ooit was en de Mens gaat door met het verspillen van de hulpbronnen van de Aarde, terwijl miljoenen van jullie beschaving leven in miserabele omstandigheden en nabij de verhongering. Nochtans voor dat alles kunnen wij een ogenblikkelijke stop brengen aan de oorlog, maar er moet een acceptatie zijn van betekenisvolle vrede en de intentie om als Eén te worden waar het jullie toekomst betreft. Soms kan de enige manier om vooruitgang en samen de vrede te bereiken niet gebeuren, totdat jullie als een beschaving de Eenheid van het Menselijke Ras her/erkennen. Kijkend naar jullie geschiedenis zijn jullie langzaam om het te leren maar zoals jullie zeggen, "Jullie komen er wel".

donderdag 2 oktober 2014

ET: Ruimtemensen waarschuwen voor sociale kloof / 2 oktober 2014 / door Guido Jonkers

ET: Ruimtemensen waarschuwen voor sociale kloof
2 oktober 2014 / door Guido Jonkers


Gerard Aartsen bestudeert al ruim 30 jaar de leringen van de Oude Wijsheid en zijn onderzoek op dat gebied heeft geresulteerd in een uitgebreide online catalogus van leringen. Hij schrijft regelmatig over de buitenaardse aanwezigheid op Aarde en heeft over dit onderwerp 2 boeken gepubliceerd, die allebei in 4 talen verschenen zijn, waaronder het Nederlands. Sinds 2011 is hij lid van de ‘Advisory Board for Research and Education’ van het Exopolitics Institute en een veelgevraagd gast in internationale radioprogramma’s over UFO’s en aanverwante onderwerpen. Hij heeft lezingen gegeven in Amerika, Europa en Azië. Gerard Aartsen (1957) heeft de Master of Education graad en is sinds 2001 docent in het hoger onderwijs.

* * *
Ruimtemensen waarschuwen voor gevaren sociale kloof
 2014 © Gerard Aartsen

“Zet het nieuws aan en je ziet massale demonstraties, historische opstanden en rellen in ooit rustige straten – er is geen twijfel dat de groeiende inkomensongelijkheid een kwestie van cruciaal belang is.” Dit is geen citaat uit een recent artikel in een tijdschrift over sociale verandering, maar de openingszin van hoofdstuk 2 uit Visie op de Mondiale Agenda 2014, het recente rapport van het World Economic Forum (WEF), dat jaarlijks een exclusieve bijeenkomst voor de mondiale elite in Davos houdt.

Wereldleiders lijken zich eindelijk bewust te worden van de gevaren van de groeiende kloof tussen rijk en arm, en dat deze ontwikkeling niet ongehinderd verder kan gaan kwam ook naar voren in de ‘State of the Union’-toespraak van president Obama in januari dit jaar: “De ondernemingswinsten en aandelenkoersen zijn, na vier jaar economische groei, nog nooit zo hoog geweest en degenen die aan de top staan hebben het nog nooit zo goed gehad.