woensdag 29 januari 2014

Agartha: Mikos vanuit de Holle Aarde: Een groet van onze broeders en zusters uit de Holle Aarde / Geplaatst: 29 januari 2014

Agartha: Mikos vanuit de Holle Aarde:
Een groet van onze broeders en zusters uit de Holle Aarde
Geplaatst: 29 januari 2014

Het is een wonder van liefde, toewijding en de hartenwens van verwanten en familie. Ik ben bevoorrecht en vereerd om deze gezamenlijke inzet van Telos en van degenen van ons die beneden het oppervlak van deze prachtige planeet wonen - die jullie de Aarde noemen - te mogen aanbieden. Mijn naam is Mikos en ik ben een bewoner van de stad Catharia. Ik ben een Cathariaan van de Bibliotheek van Porthologos, die gevestigd is in de HOLLE AARDE onder de Egeïsche Zee. Dit communiqué is ter ere van de publicaties van de boodschappen van onze zusterkolonie, TELOS. Onze zusterstad, Telos, staat al heel lang in verbinding met de mensen aan het oppervlak. Veel bewoners van Telos leven en werken beneden jullie, wat wij ook doen en wat wij al zo lang hebben gedaan. Hoe kostbaar zijn de banden van het hart in het wonder van de liefde!

Elke keer onthult een vermeldingswaardige en moeizame archeologische tocht een deel van wat jullie je planetaire geschiedenis noemen. WIJ van de Ondergrondse Kolonies verheugen ons in het weten dat jullie je een tijd herinneren toen velen van ons regelmatig en openlijk onder jullie leefden. Elke keer dat je beseft dat alle dingen met elkaar verbonden zijn, van het kleinste stofje onder onze voet, tot de kleinste levensvormen in de oceanen, tot de verste uithoeken van de hemel boven je die twinkelt met miljarden sterren, vieren we dat.
Jullie bewoners aan het oppervlak geloven vaak dat jullie alleen zijn, maar dat zijn jullie niet. Wij zijn niet alleen bij jullie, wij lijken ook op jullie. Maar denk niet dat iedereen die deze plek met je deelt op je lijkt, of je culturen vertegenwoordigt, of je wetenschappen, godsdiensten en politiek steunt. Wij zullen deze misvatting laten voor wat het is, want we willen niet nog meer opschudding onder jullie teweegbrengen en een grotere afstand in tijd en ruimte tussen ons laten ontstaan door onze verschillen te benadrukken.


maandag 27 januari 2014

Binnenste Aarde Deel 4 - Slot /Geplaatst 27 januari 2014

Binnenste Aarde
 Deel 4 -  Slot
Geplaatst 27 januari 2014

Hier volgen ten slotte nog enkele zeer belangrijke recente communicaties vanuit de Binnenste Aarde, die werden doorgegeven via Dianne Robbins. Eerstens uit het boek “Boodschappen uit de Holle Aarde”, door Mikos in het holle Binnenste Aarde rijk aan de binnenkant van de planeet, en ten tweede “Telos”- een onderaardse stad onder Mount Shasta”, door Adama van deze holte stad – de beschaving van Telos in de korst van de Aarde, enkele mijlen onder Mt Shasta in Californië. (zie de link naar deze boeken aan het eind van dit document) 

Dan volgen er nu enkele uittreksels van bovenstaande boeken.

-------------------------------------------------------------


“Boodschappen uit de Holle Aarde”
door Dianne Robbins

Introductie door Dianne:

Niet alleen onze Aarde, maar alle planeten zijn hol! Planeten worden gevormd door hete gassen die uit de zon in omloop worden geworpen en de schil van planeten wordt geschapen door zwaartekracht en door centrifugale krachten en de POLEN BLIJVEN OPEN en leiden naar een hol interieur. Dit proces vormt een holle bol met een Innerlijke Zon, berookt van kleur, dat een zacht en plezierig vol spectrum zonlicht afgeeft, en die de oppervlakte aan de binnenkant zeer bevorderlijk maakt voor de groei van planten en menselijk leven, en wat alleen maar een lange-lange dag brengt en geen nachten.

De HOLLE AARDE WEZENS zijn zeer spiritueel ontwikkeld en technologisch gevorderd in hun ontwikkeling en ze wonen binnen de interne kern van onze Holle Aarde. Deze ontwikkelde beschavingen leven in vrede en broederschap in het Centrum van onze Aarde, en die bevat een Binnenste Centrale Zon, met oceanen en bergen in hun oorspronkelijke staat.

De holte van de Holle Aarde is nog in oorspronkelijke staat omdat ze niet lopen of bouwen op hun land. Er zijn geen gebouwen, winkelcentra of snelwegen. Ze reizen met elektromagnetische voertuigen die een paar centimeter boven de grond zweven. Ze wandelen langs stromen, rivieren en oceanen en beklimmen bergen – maar dat is het uiterste van hun voet-contact met de grond. Ze laten de rest van hun land aan de natuur omdat dit ook het land van de natuur is.zondag 26 januari 2014

Binnenste Aarde Agartha, Deel 3 / Geplaatst 26 januari 2014

Binnenste Aarde Agartha, 
 Deel 3
Geplaatst 26 januari 2014

Binnen enkele minuten waren we aan boord van het schip en een half uur later was onze kleine vissersboot uit het water getild door een vreemd soort haak en takel en als een curiositeit aan boord gezet.
Er waren meerdere honderden mensen aan boord op dit mammoetschip, voor ons, en wat we ontdekten dat “The Naz” heette, wat we naderhand leerden, “Plezier” betekent, of wat een meer juiste interpretatie was: “Plezierboot”.

Als mijn vader en ik al nieuwsgierig bekeken werden door de opvarenden, dit vreemde ras van reuzen gaf ons een zelfde hoeveelheid verbazing.

Er was niemand aan boord die onder de 3.60 m. was. Ze droegen allemaal volle baarden, niet specifiek lang maar blijkbaar kort geknipt. Ze hadden goedaardige en mooie gezichten, buitengewoon blond, met een rossige gelaatskleur. Haar en baard van sommigen waren zwart, van anderen zandkleurig en van nog anderen geel. De kapitein, zoals wij de dignitaris noemden die het bevel voerde over het grote schip, was een vol hoofd groter dan een van zijn gezellen. De vrouwen waren gemiddeld 3 tot 3.30 m groot. Hun kenmerken waren specifiek regelmatig en verfijnd terwijl hun gelaatskleur een allerfijnste tint had, verhoogd door een gezonde gloed. 


Mannen en vrouwen schenen beiden het specifieke gemak van goede manieren te hebben die wij een teken vinden van een goede opvoeding en, niet tegenstaande hun enorme lengtes, was er niets over hen dat lompigheid suggereerde. Zoals ik een jongen was van negentien, zag ik ongetwijfeld uit als Klein Duimpje. Mijn vaders 1.85 m kreeg nog niet eens de top van zijn hoofd boven de taille van deze mensen uit.De Bibliotheek van Porthologos Geplaatst 26 januari 2014

De Bibliotheek van Porthologos

Geplaatst 26 januari 2014


Ik ben Mikos, Bewaker van de registraties van de Aarde en van alle registraties van jullie Zonnestelsel en Universum. Ik ben hier in de holte van Aarde, voornamelijk om de geschiedenis van alle leven overal te bewaken. Dit is de voornaamste doelstelling van onze Bibliotheek van Porthologos. 

Onze Bibliotheek is de enige van zijn soort in ons grote systeem van planeten. Onze Bibliotheek is zo groot dat hij 456 vierkante mijl omvat van terrein en heeft grote opslag gewelven met registratie die allemaal opgeslagen zijn op kristallen platen die door onze kristallen projectoren gezien/gelezen kunnen worden. Onze opslag voorzieningen zijn heel groot, ze zijn georganiseerd en gecategoriseerd, zodat je de informatie die je zoekt en die je wilt terugvinden om te bekijken, makkelijk kunt lokaliseren. Wij hebben grote verzenders die je jouw order binnen enkele minuten zal leveren en het dan weer retourneren naar de opslag locatie. 

Op die manier is ieder item in de Bibliotheek altijd daar waar het moet zijn en kan makkelijk worden gevonden en volmaakt bewaard. Dat komt door onze technologische vermogens. Want wij hebben dit voortgetrokken uit technologie van het Universum waar we in wonen, en we hebben de meest ontwikkelde methode van bewaring en opslag en terugvinden waarover jullie bibliotheekstelsel zich zou verbazen… 

En nu hebben mijn omstanders en ik jullie opgewacht op de drempel van de Bibliotheek van Porthologos, waar de witte albasten treden twinkelen door vonken van ingelegde kristallen en diamanten, die voeren naar de grote hallen van onze Bibliotheek die in het grote interieur van de Aarde is gelokaliseerd. zaterdag 25 januari 2014

Reiziger naar de Binnenste Aarde - Deel 2 / Geplaatst 25 januari 2014

Reiziger naar de Binnenste Aarde

Deel 2
Geplaatst 25 januari 2014

Satelliet foto van 1968

Hieronder staat een ongelooflijk verslag uit de eerste hand van een Kolonel van de Air Force van de VS. Over de binnenkant van onze planeet

courtesy abovetopsecret.com/onelight.com .]

Deze informatie werd met toestemming verzameld en geschreven van af een registratie die per telefoon werd gehouden op 10 januari 2002. (Greg Gavin/Onelight.com):

Mijn naam is Kolonel Billie Faye Woodard van de Air Force van de VS. 

Aankomst en Onderwijs

Ik werd eerst gestationneerd in Nevada in het gebied Fifty One, Area 51, op 28 januari 1982. In deze dienstperiode bezocht ik de Holle Binnenkant van de Aarde zesmaal, 800 mijl diep, (1200 km) Na mijn aankomst op Area 51 werd ik onderwezen in het bestaan van tunnels onder Area 51 en spoedig daarna ontmoette ik verscheidene Ondergrondse Shuttle Werkers die een lengte hadden van 13/14 feet. (3.90 tot 4.20 m). Deze tunnels die dwars door de wereld heen gaan, worden gebouwd door een soort wezens die hier bestonden voor wij er waren, een hele lange tijd. 

Direct na mijn aankomst in Area 51 werden me de tunnels en alle werk van de voorziening zelf bewust gemaakt. Ze vertelden me dat de eerste 15 niveaus van Area 51 door mensen waren gemaakt; en dat niveaus 16 – 27 er al waren. Niemand van onze regering had die gemaakt. We gebruikten ze alleen. 


vrijdag 24 januari 2014

De Binnenste Aarde & het Rijk van Agartha Deel I van 4 / Geplaatst 24 januari 2014

De Binnenste Aarde & het Rijk van Agartha
Deel I van 4
Geplaatst 24 januari 2014


Agartha in De Holle Aarde!
Door Dr Joshua David Stone

De grootste doofpotaffare van alle tijden is het feit dat er een beschaving van mensen leeft in het centrum van de Aarde, wier naam van beschaving “Agharta” is. Het kan moeilijk worden voor sommigen van jullie om dit te geloven. Ik weet dat dit eerst ook zo voor mij was, maar, ik heb nu een absoluut weten dat dit waarheid is.

Om te beginnen geloven de Boeddhisten met hun theologie vurig in het bestaan ervan. Ze denken dat er een ras van supermannen en vrouwen is die soms aan de oppervlakte komen om de ontwikkeling van het menselijk ras te overzien. Ze denken ook dat deze onderaardse wereld miljoenen inwoners en veel steden heeft.en dat hun hoofdstad Shamballa is. Men dacht dat de Meester van deze wereld orders had gegeven aan de Dalai Lama van Tibet, die zijn aardse vertegenwoordiger was. Zijn boodschappen werden doorgegeven via bepaalde geheime tunnels die deze innerlijke wereld verbond aan Tibet.

De beroemde Russische channeler, Nicolas Roerich, die een kanaal was voor de Opgestegen Meester El Morya, zei dat Lhasa, de hoofdstad van Tibet, verbonden was met een tunnel naar de binnenste aarde, Shamballa. De ingang van deze tunnel werd bewaakt door lama’s die gezworen waren het geheim te houden. Net zo’n tunnel geloofde men, was er om geheime kamers te verbinden onderaan de grote piramide van Giza, met Agharta.
De Indiaase verhalen de Ramayana en de Bhagavad Gita zijn de twee meest beroemde teksten van India. De Ramayana vertelt het verhaal van de grote Avatar Rama. De Bhagavad Gita vertelt het verhaal van Krishna. De Ramayana beschrijft Rama als een “gezant van Agarta” die aankwam met een luchtvoertuig. Het is nogal buitengewoon dat beide, de Boeddhistische en de Hindoe godsdiensten, apart van elkaar wijzen op Agharta.


SaLuSa, 24 januari 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
24 januari 2014 / Mike Quinsey

Zoals altijd vliegt de tijd voorbij, richting de tijd van belangrijke veranderingen die de voorboden zijn van een nieuwe periode in jullie geschiedenis die het verleden achter zich laat. Alles gaat door zoals bedoeld, en het duurt niet lang meer voordat jullie het bewijs beginnen te ontvangen dat jullie zochten. Jullie zullen niet meer twijfelen aan het feit dat de krachten voor het goede de hele tijd hebben gewerkt aan de veranderingen die jullie werden beloofd en dat de Nieuwe Tijd aanbreekt. Aan de buitenkant zullen velen alleen maar verwarring en vele onrustige gebieden op jullie wereld zien. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Duistere Garde die zich nu terugtrekt. Op korte termijn zullen degenen die in stilte voor het Licht hebben gewerkt zichzelf bekendmaken en zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd werkelijk is begonnen.

vrijdag 17 januari 2014

SaLuSa, 17 januari 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
17 januari 2014 / Mike Quinsey

Vanuit onze positie gezien blinkt jullie Aarde als een juweel in het firmament, en maakt ze aan alle waarnemers duidelijk dat het Licht weer terugkomt. 

Met jullie input en onze assistentie gaat dat door en geen enkele invloed van buitenaf zal dat kunnen tegenhouden of voorkomen. Er is besloten dat deze cyclus zal eindigen met een overwinning van het Licht, en dit werd eonen geleden gepland.

Daarom kunnen jullie al het oude, dat zijn doel heeft uitgediend, achter je laten en inderdaad zullen uiteindelijk alleen de hogere trillingen bestaan. Tot dusverre zijn de cycli met zulke enorme aardveranderingen geëindigd, dat er weinig bewijs is achtergebleven van vroegere beschavingen. Nu echter de noodzakelijke lessen zijn geleerd hebben de ervaringen de verlangde verheffing in bewustzijnsniveaus gebracht. Dit was een vereiste om de zielen die klaar zijn voor hun ascentie naar een niveau te brengen waar ze hun ervaringen in de lagere trillingen kunnen voltooien teneinde te ascenderen. Dit is normaal wanneer een cyclus het stadium van voltooiing bereikt.

zaterdag 11 januari 2014

Mexicaanse regering maakt bewijs van ruimtevaart in de geschiedenis openbaar / 11 januari 2014

Mexicaanse regering maakt bewijs van ruimtevaart in de geschiedenis openbaar


Afbeelding:

1 De twee cirkels lijken de aarde aan te duiden
2 Ziet eruit als een ruimtevaartuig
3 Zou een grote komeet of astroide kunnen zijn die richting Aarde beweegt
4 Ruimtevaartuig dat mogelijk de komeet, astroide detecteerd of stopt.
5 Astronaut als bestuurder van ruimtevaartuig
6 Ruimtevaartschip

Calakmul, Mexico, 30 november 2013 

Documenten van de Maya’s die aantonen dat er in een ver verleden buitenaardsen en ruimtevaart plaatsvonden zijn nu door de Mexicaanse regering vrijgegeven. Ze zijn op zijn minst 1300 jaar oud en laten zien dat het menselijke ras niet alleen staat in dit universum maar dat er al eerder contact is geweest met wezens uit de ruimte die met schepen de aarde bezochten. 


Behalve dat zou het ook een licht kunnen werpen op het ontstaan van de mensheid. Er wordt gezegd dat dit een bijzondere stap is in de richting van openbaar maken van de waarheid over de ware geschiedenis van de mens. Hopelijk zal dit andere regeringen overhalen ook hun kennis en documenten op dit gebied vrij te geven.


dinsdag 7 januari 2014

Ufo zorgt voor vertraging in Bremen Van NOS Teletekst 7 januari 2014 Pagina 411

Ufo zorgt voor vertraging in Bremen

Van NOS Teletekst 7 januari 2014
Pagina 411

Van Henk Steur

Passagiers die gisteravond naar de  
 luchthaven in Bremen vlogen,kwamen    
 later of zelfs helemaal niet aan.Drie 
 uur lang verscheen er telkens kort een
 object op de radar van de luchthaven.De
 verkeersleiders hadden geen idee wat  
 het voorwerp kon zijn.                
  
Een politiehelikopter speurde het      
 gebied af naar de ufo (unidentified   
 flying object),maar zonder succes.De  
 luchthaven nam geen risico en legde al
 het vliegverkeer stil.                

 Een vlucht moest uitwijken naar       
 Hannover.Een ander toestel uit Parijs 
 mocht pas landen nadat 't een tijd lang
 rondjes boven Bremen had gevlogen.  maandag 6 januari 2014

Interview met Paul Hellyer / 6 januari 2014

Interview met Paul Hellyer

Hier is een geluidsopname van Paul Hellyer:en hieronder staat de vertaalde tekst.

Hij was een minister van Defensie in de 1960er jaren in Canada, en hij regeerde over de bewapende legers van het land in de tijd van de Koude Oorlog – en toen hij terugtrad zei hij publiekelijk dat wij niet alleen zijn in het universum, en dat sommige gasten van de buitenste ruimte feitelijk hier al leven, op planeet Aarde. Is dit fantasie? Is iemand ons echt aan het gadeslaan? Vandaag vragen we de man die zei dat UFO’s een serieuze zaak zijn – Paul Hellyer.

Follow@SophieCo_RT

Sophie Shevardnadze: “Onze gast vandaag is de Honorabele Paul Hellyer, een vroegere minister van Defensie van Canada, en hij gelooft dat levensvormen vanuit de ruimte hier op Aarde aanwezig zijn. Het is geweldig om u in de show te hebben. Waarom zegt u dat UFO’s net zo echt zijn als vliegtuigen die boven ons hoofd vliegen?”

vrijdag 3 januari 2014

SaLuSa, 3 januari 2014 / Mike Quinsey


SaLuSa,
3 januari 2014 /  Mike Quinsey
We vergezellen jullie tijdens een opwindende tijd nu jullie de trillingen van een Nieuw Jaar binnengaan. Over de hele wereld anticipeert men de prachtige veranderingen die de komende tijd brengt. Zij gaan een duidelijk signaal afgeven dat een nieuw tijdperk onderweg is. Naar buiten toe lijkt de chaos nog steeds aanwezig, maar deze is aan het verdwijnen zodat de langverwachte veranderingen zichtbaar worden. Nu de mogelijkheid zich aandient is het tijd een nieuwe manier te onthullen om mensen samen te brengen, zodat de harmonie hersteld kan worden. Liefde gaat gezien worden als de energie die alle restanten van het oude, dat jullie millennia lang heeft belemmerd, verwijdert.